ZER DA OSASUN MENTALA?

Zein da osasun mental normalaren eta nahasmendu mentalaren arteko aldea?

Hemen osasun mentaleko gaixotasunak nola identifikatzen diren ulertzeko laguntza eskaintzen dizugu.

Osasun mentalak gure ongizate emozionala, psikologikoa eta soziala barne hartzen ditu. Bizitzari aurre egiten diogunean pentsatzen, sentitzen eta jarduten dugun moduari eragiten dio. Estresa nola maneiatzen dugun, besteekin nola erlazionatzen garen eta erabakiak nola hartzen ditugun zehazten ere laguntzen du. Osasun mentala garrantzitsua da bizitzako etapa guztietan, haurtzarotik eta nerabezarotik hasi eta helduarora eta zahartzarora arte.

Jendaurrean mintzaldi bat emateko beldur bazara, osasun mentaleko nahasmendu bat edo nerbio logikoen kasu bat duzula esan nahi du?

Zer momentuan bihurtzen da herabetasuna gizarte-fobia kasu?

Nahasmendu mentala egon daiteke patroiek edo pentsamenduaren, sentimenduen edo portaeraren aldaketek larritasuna eragiten dutenean edo pertsona baten funtzionamendu-gaitasuna aldatzen dutenean. Osasun mentaleko nahasmendu batek zure gaitasunari eragin diezaioke, honako honetarako:

  • Harreman pertsonalak edo familiarrak izatea.
  • Gizarte-inguruneetan funtzionatzea.
  • Lanean edo eskolan aritzea.
  • Zure adinarekin eta adimenarekin bat datorren mailan ikastea.
  • Beste jarduera garrantzitsu batzuetan parte hartzea.

Laguntza psikologikoa eskatzea ez da gauza txarra

Nahasmendu mentalak nerabezaroko aro espezifikoan sor daitezke. APAk mailetan antolatzen ditu nahasmendu horiek, eta barnean hartzen ditu ikaskuntza, mugimen-trebetasunak, arreta eta elikadura, besteak beste. Eragile genetikoen, biologikoen eta ingurumenekoen nahasketa izaten dira. Ikaskuntza-nahasmenduak, esaterako, diskalkulia edo disgrafia izaten dira. Dislexiaren kasu berezian, ikaskuntzari eragiten dion eta nahiko arrunta den prozesamendu-arazo kognitiboa den nahasmendu baten adibidea dugu.

Ikaskuntza-nahasmenduei dagokienez, aditasun-defizitagatiko nahasmendua (AGH) eta hiperaktibitatearekiko arreta-defizitagatiko nahasmendua (AGHA) daude. Sindrome horiek dituzten pazienteen azterketek garuneko eremuak kokatu dituzte garuneko irudien bidez. Ikerketa horren ondorioz egindako aurkikuntza batek garunaren eremu parietalean kokatu zituen, eta garapenarekin zerikusia duela uste da.

DIANE PAPALIA

“Nerabezaroan izandako jokabide arriskutsuak oso kaltegarriak izan daitezke nerabearentzat. Erabaki zuen nutrizioak harreman estua duela pertsonaren osasun psikologikoarekin.”